CÔNG TY CỔ PHẦN TRỊNH NGHIÊN

Địa chỉ: TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định

Hotline: +84 2282 668 686

Email: info@trinhnghien.vn / trinhnghien62@gmail.com

Website: www.trinhnghien.vn